Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

các khóa học của chúng tôi được thực hiện cho những người muốn để có thể hiểu và giao tiếp bằng một ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Bạn không cần phải học ngữ pháp và chính tả để nói chuyện, trẻ em là bằng chứng rõ ràng. Học một ngôn ngữ trong một cuốn sách, trừ khi bạn là một chuyên gia về ngữ âm, đó là hầu như không thể. Bạn phải trở nên quen thuộc với các âm thanh. Đó là lý do tại sao phương pháp học tập của chúng tôi được dựa trên âm thanh và hình ảnh. Các văn bản chỉ là một sự hỗ trợ cho âm thanh và hình ảnh. Trong giai đoạn đầu tiên không đọc văn bản chỉ cần lắng nghe.

khóa học tiếng Anh mới bắt đầu : A1 / A2

khóa học 1
khóa học 2
khóa học 3
khóa học 4
khóa học 5
khóa học 6
khóa học 7